Bijwerkingen lisinopril

Helaas kent lisinopril net als de meeste andere medicijnen een aantal bijwerkingen. We kunnen deze opdelen in relatief veel voorkomende bijwerkingen (< 10%) en zeldzame bijwerkingen. Niet alle bijwerkingen hoeven op te treden. Daarnaast kan het zijn dat er mogelijke bijwerkingen missen in dit overzicht, denk hierbij aan zeer zeldzame bijwerkingen. Meestal treden bijwerkingen pas op bij een dosering van meer dan 15 mg lisinopril per dag.

Meest voorkomende bijwerkingen lisinopril

Deze bijwerkingen komen bij ongeveer 10% of minder van de mensen voor en een dosis van minimaal 15 mg per dag normaal gesproken.

Duizeligheid: Bij het (plotseling) opstaan kan duizeligheid optreden. Snel opstaan zorgt voor een verkorte verlaging van de bloeddruk. Dit uit zich in een kort moment van duizeligheid. Veel jonge mensen hebben hier ook zonder medicijnen als lisinopril last van. Zeker in de eerste dagen van het gebruik kan duizeligheid optreden. Op dit moment heeft het lichaam nog niet of nauwelijks gereageerd op de lage bloeddruk. Later zorgt het lichaam dat de bloeddruk op een normaal niveau is. De bloeddruk blijft vanzelfsprekend wel lager dan wanneer er geen lisinopril wordt gebruikt. Bij duizeligheid is het onverstandig deel te nemen aan het verkeer.

Hoofdpijn: Lisinopril kan hoofdpijn veroorzaken. Paracetamol kan de pijn verminderen. Pas op met pijnstillers in de klasse van de NSAID’s. Deze kunnen een wisselwerking met lisinopril aangaan.

Kriebelhoest: Soms kan een vrij hevige kriebelhoest optreden. Vaak is deze niet goed te bestrijden met de algemene hoestmiddelen. Ondervindt u te veel hinder van deze bijwerking, dan kunt u met uw arts de mogelijkheden van alternatieven voor lisinopril bespreken.

Verminderde nierwerking: Soms is de nierwerking vermindert door lisinopril. Meestal merkt u hier zelf niets van. Artsen kunnen dit opmerken door bloedonderzoek. Over het algemeen kan de nierwerking alleen verminderd worden bij langdurig gebruik (maanden) van lisinopril.

Maag- darmklachten: Lisinopril veroorzaakt soms maag- darmklachten die zich uitten in braken, diarree en buikpijn. Het medicijn samen met een maaltijd innemen zal deze klachten normaal gesproken voorkomen.

Bijwerkingen die zeer zelden optreden

Deze bijwerkingen treden slechts zelden op bij gebruik van lisinopril.

Vermoeidheid: De lagere bloeddruk kan zorgen voor vermoeidheid en stemmingswisselingen.

Overgevoeligheid: Het komst soms voor dat iemand overgevoelig is voor lisinopril. Dit uit zich in het zogenaamde angio-oedeem. Dit uit zich in opgezwollen lippen, mond, tong, keel en gezicht. Als u hiermee denk te maken te hebben dient u meteen contact op te nemen met uw arts. Als u daadwerkelijk overgevoelig blijkt te zijn is toekomstig gebruik van lisinopril en andere ACE-remmers niet mogelijk.

Slaperigheid of slapeloosheid: Zowel slaperigheid als slapeloosheid kunnen optreden bij lisinopril gebruik. Soms gaat dit gepaard met verwardheid.

Impotentie: Dit wordt veroorzaakt door de verlaagde bloeddruk. Neem contact op met uw arts bij klachten. De dosering moet mogelijk aangepast worden.

Hyperkalemie: Oftewel een teveel aan kalium. Wanneer natrium de urine in wordt gepompt onder invloed van lisinopril, wordt kalium terug het lichaam in gepompt. Soms leidt dit tot een teveel aan kalium. Vaak merkt u dit niet, maar soms krijgt u last van hartritmestoornissen of lusteloosheid. Vaak gaat hyperkalemie gepaard met een verslechterde nierfunctie.

Huiduitslag: Dit gaat gepaard met jeuk, galbulten en soms haaruitval. Psoriasis kan verergerd worden wanneer aanwezig. Zeer zelden is de huiduitslag vrij ernstig met een vurig rode huid en blaren. Neem contact op met uw arts bij hevige klachten.

Droge mond: Gepaard met een verminderde smaak. Een droge mond vergroot de kans op gaatjes. Zorg daarom voor een goede mondreiniging.

Griepverschijnselen: Dit uit zich in een loopneus, zere keel, heesheid, kortademigheid en benauwdheid. Waarschuw bij ernstige klachten meteen uw arts.

Bij diabetes

Wanneer u diabetes hebt kan het voorkomen dat door lisinopril gebruik de bloedsuiker daalt. Wees dus alerter op uw bloedsuikerspiegel.

Wisselwerkingen

Lisinopril kan in sommige gevallen de bijwerkingen van andere medicijnen verergeren. Voor een overzicht van medicijnen waarmee lisinopril een wisselwerking aangaat kunt u de pagina wisselwerking met andere medicijnen bezoeken.