Wisselwerking lisinopril andere medicijnen

Lisinopril kan binnen het lichaam enkele wisselwerkingen aangaan met andere medicijnen. Deze wisselwerkingen van lisinopril kunnen soms vrij ernstige gevolgen hebben. In principe weet uw arts het als u andere medicijnen gebruikt. Daarom zal uw arts altijd een goede afweging maken bij het voorschrijven van medicijnen zoals lisinopril.

Ernstige wisselwerkingen worden voorkomen. Toch is het altijd verstandig ook zelf goed op te letten wat voor medicijnen u gebruikt, en of dit combinaties zijn die geen negatieve gevolgen kunnen hebben. De lijst hieronder geeft groepen medicijnen weer die een wisselwerking met lisinopril aan kunnen gaan. Twijfelt u over de combinatie tussen lisinopril en medicijnen die u gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

Wisselwerking lisinopril andere medicijnen

Bloeddruk verlagende medicijnen: ACE-remmers zoals lisinopril zorgen onder andere voor een verlaging van de bloeddruk. De combinatie van lisinipril samen met andere bloeddruk verlagende medicijnen kan zorgen voor een gevaarlijk lage bloeddruk. De arts houdt hier rekening mee en zal de dosering van één of beide wat omlaag brengen. Als de bloeddruk toch te laag wordt, zult u last krijgen van (ernstige) duizeligheid. Ook kan het bij plotseling bewegingen, zoals opstaan, even zwart voor de ogen worden. Neem bij deze klachten meteen contact op met uw arts.

Ook diuretica oftewel plaspillen zorgen voor een verlaagde bloeddruk. Diuretica worden zeker bij hartfalen regelmatig voor geschreven in combinatie met lisinopril. Zolang bovengenoemde of andere klachten niet ontstaan, is er niets aan de hand.

Kaliumzout en kaliumsparende plasmiddelen: Sommige medicijnen, waaronder lisinopril zorgen ervoor dat het lichaam meer kalium vasthoudt. Als u meerdere medicijnen met dit effect tegelijkertijd gebruikt, kan het voorkomen dat het lichaam te maken krijgt met een te hoge kaliumconcentratie in het bloed. Ook een dieet met veel kalium erin, door bijvoorbeeld het gebruik van kaliumzout, kan hiervoor zorgen. Een te hoog kaliumgehalte merkt u aan hartritmestoornissen, lusteloosheid en gevoelloosheid in armen en benen. Combinaties kunnen veilig worden gebruikt als het kaliumgehalte regelmatig wordt gemeten.

Co-trimoxazol en Trimethoprim gebruik in combinatie met lisinopril kan ook zorgen voor een verhoogd kaliumgehalte.

Lithium: Lisinopril kan in een wisselwerking met lithium de bijwerkingen van lithium versterken. Voorbeelden hiervan zijn maag- darmklachten, spierzwakte, spiertrekken, verwardheid en slaperigheid. Als u last heeftnvan dergelijke bijwerkingen, is het van groot belang direct contact op te nemen met uw arts. De dosering moet worden aangepast afhankelijk van het lithium-gehalte in uw bloed.

NSAID pijnstillers: Pijnstillers uit de klasse van de NSAIDs kunnen de werking van lisinopril verzwakken. Pijnstillers die onder de NSAID klasse vallen zijn onder andere ibuprofec, naproxen, diclofenac en etofenamaat. In de bijsluiter van pijnstillers is te vinden of het gaat om een NSAID. De combinatie van NSAID en lisinopril gebruik voor hartfalen kan leiden tot dikke enkels, benauwdheid en een algeheel moe gevoel. Wanneer lisinopril wordt gebruikt tegen een hoge bloeddruk en een NSAID voor langere tijd wordt gebruikt, moet de bloeddruk regelmatig gecontroleerd worden.